Regulamin

V NOCNY PIOTRKOWSKI PÓŁMARATON WIELU KULTUR i II ĆWIERĆPÓŁMARATON


I. CEL IMPREZY

PROMOCJA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.
UATRAKCYJNIENIE OBCHODÓW DNI PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.
ROZWIJANIE SPORTOWYCH ZAINTERESOWAŃ MIESZKAŃCÓW MIASTA.
PROPAGOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA POPRZEZ SPORT.

II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY

OŚRODEK SPORTU i REKREACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. (OSiR)

III. WSPÓŁORGANIZATORZY :

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W ŁODZI
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
PIOTRKOWSKI KLUB BIEGACZA ENDORFINA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W ŁODZI

IV. PATRONAT

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO KRZYSZTOF CHOJNIAK
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO MARIAN BŁASZCZYŃSKI

V. TERMIN I MIEJSCE

1) TERMIN OBYDWU BIEGÓW – 21 CZERWCA 2019r. START GODZINA 21.00 ZAKOŃCZENIE GODZINA 24.00.
2) MIEJSCE – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI „TRAKT WIELU KULTUR”
START ULICA SŁOWACKIEGO NAPRZECIWKO POMNIKA JANA PAWŁA II, META RYNEK TRYBUNALSKI
3) DYSTANS BIEGÓW
A) DŁUGOŚĆ TRASY 21,0975km. (4 PĘTLE) TRASA POSIADA ATEST PZLA.
B) DŁUGOŚĆ ĆWIERĆPÓŁMARATONU TO JEDNA PĘTLA OD WSPÓLNEGO Z TRASĄ PÓŁMARATONU STARTU DO METY
4) TRASA BIEGU – 100% UTWARDZONA POWIERZCHNIA (ASFALT 95%, KOSTKA BRUKOWA 5%).
5) RÓŻNICA POZIOMU TRASY 23m.
6) OZNACZENIE TRASY CO 1km.
7) PUNKTY ODŻYWIENIA CO OKOŁO 5km. PO ZAKOŃCZENIU BIEGU POSIŁEK REGENERACYJNY.
8) ZAWODNIKÓW OBOWIĄZUJE LIMIT CZASOWY POKONANIA TRASY WYNOSZĄCY 3 GODZINY.
ZAWODNICY KTÓRZY NIE DOTRĄ DO METY DO GODZINY 24.00 ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZERWANIA BIEGU I ZEJŚCIA Z TRASY BIEGU.

VI. UCZESTNICTWO

1) W BIEGU PRAWO STARTU MAJĄ WYŁĄCZNIE TE OSOBY, KTÓRE:
- NAJPÓŹNIEJ DO 21 CZERWCA 2019r. UKOŃCZYŁY 18 LAT I PODPISZĄ OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ORAZ MŁODZIEŻ OD 15-go ROKU ŻYCIA PO PRZEDSTAWIENIU ZGODY OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO O ZDOLNOŚCI DO BIEGU, LUB UDOSTĘPNIĄ – WGLĄD DO KSIĄŻECZKI ZDROWIA SPORTOWCA.

- DOKONAJĄ ZGŁOSZENIA, UISZCZĄ OPŁATĘ STARTOWĄ I ZWERYFIKUJĄ SIĘ W BIURZE ZAWODÓW – HALA „RELAX” AL. 3-GO MAJA 6B, KTÓRE BĘDZIE CZYNNE:
W DNIU 19.06.2019r. OD GODZINY 15.00 DO 19.00 ORAZ
W DNIU 21.06.2019r. OD GODZINY 13.00 DO 20.00

2) W BIURZE BIEGU ZAWODNICY OTRZYMAJĄ PAKIETY STARTOWE ZAWIERAJĄCE NR STARTOWY Z ELEKTRONICZNYM CHIPEM DO POMIARU CZASU, KOSZULKĘ BIEGOWĄ, NAPÓJ ENERGETYCZNY.

3) PODSTAWĄ ODBIORU ZESTAWU STARTOWEGO Z NUMEREM JEST OKAZANIE SIĘ DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PODPISANIA OŚWIADCZENIA.

4) W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI WZIĘCIA UDZIAŁU W BIEGU, ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO (BEZ NUMERU STARTOWEGO) MOŻLIWY BĘDZIE W TRAKCIE WERYFIKACJI W DNIACH 19-21.06.2019r. WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE IMIENNEGO UPOWAŻNIENIA PODPISANEGO PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA OPŁACIŁA SWÓJ UDZIAŁ W BIEGU. OBSŁUGA BIURA BIEGU MOŻE POPROSIĆ O PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWDZIWOŚĆ DANYCH ZAWARTYCH W UPOWAŻNIENIU.

5) IMIENNY NUMER STARTOWY BĘDZIE MOŻLIWY DO ODEBRANIA OD 25.06.2019r. W SIEDZIBIE OSiR, MOŻE BYĆ WYSŁANY POD ADRES WSKAZANY PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ, MOŻE BYĆ WYSŁANY POD ADRES WSKAZANY PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO DO DNIA 31.07.2019r. PO TYM DNIU NUMERY NIEODEBRANE ZOSTANĄ ZNISZCZONE. 

6)
a) W PÓŁMARATONIE OBOWIĄZUJE LIMIT 802 NADANYCH NUMERÓW STARTOWYCH. O NADANIU NUMERU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ OPŁAT WPISOWYCH.
b) W DYSTANSIE ĆWIERĆPÓŁMARATONU USTALONY LIMIT TO 150 NADANYCH NUMERÓW

7) PAMIĄTKOWE MEDALE OTRZYMAJĄ WYŁĄCZNIE BIEGACZE, KTÓRZY UKOŃCZĄ DYSTANS PÓŁMARATONU.

8) PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA LIMITU NADANYCH NUMERÓW, JEDNAK BEZ MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA PAKIETU STARTOWEGO.

9) NUMER STARTOWY OBYDWU BIEGÓW UPOWAŻNIA DO JEDNORAZOWEGO WEJŚCIA NA BASENY OSIR W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W DNIACH 21-22 CZERWCA 2019r.

VII. KLASYFIKACJE

1) PROWADZONE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE KLASYFIKACJE:

- KLASYFIKACJA GENERALNA KOBIET I MĘŻCZYZN,

KLASYFIKACJE WIEKOWE:

K- KOBIETY, M- MĘŻCZYŹNI

- K20, M20 (ROCZNIK 1999 – 1988),
- K30, M30 (ROCZNIK 1989 – 1978),
- K40, M40 (ROCZNIK 1979 – 1968),
- K50, M50 (ROCZNIK 1969 – 1958),
- K60, M60 (ROCZNIK 1959 – 1948),
- K70, M70 (ROCZNIK 1949 i STARSI).

2) PROWADZONA BĘDZIE KLASYFIKACJA NAJSZYBSZE PIOTRKOWIANKI, NAJSZYBSI PIOTRKOWIANIE (WARUNKIEM UCZESTNICTWA W TEJ KLASYFIKACJI JEST STAŁY MELDUNEK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM).

3) KLASYFIKACJA DRUŻYNY LAURY

4) KLASYFIKACJA W RAMACH OTWARTYCH MISTRZOSTW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W ŁODZI.

5) KLASYFIKACJA FUNKCJONARIUSZY POLICJI.

6) KLASYFIKACJA PIOTRKOWSKIEGO KLUBU BIEGACZA „ENDORFINA”.

7) KLASYFIKACJA STRAŻAKÓW.

8) KLASYFIKACJA NAUCZYCIELI

9) KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH MIAST
KLASYFIKACJA W KATEGORII GENERALNEJ ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE CZASU RZECZYWISTEGO (BRUTTO, LICZONE OD CHWILI STRZAŁU STARTERA) POZOSTAŁE KLASYFIKACJE ODBYWAJĄ SIĘ NA PODSTAWIE CZASÓW RZECZYWISTYCH (NETTO – LICZONE OD CHWILI PRZEKROCZENIA LINII STARTU PRZEZ ZAWODNIKA).

VIII. ZGŁOSZENIA

1) ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ BIEGU:
www.polmaratonpiotrkowski.pl OD DNIA 01.01.2019r. DO DNIA 17.06.2019r.

ZGŁOSZENIA W DNIU 19.06.2019r. ORAZ 21.06.2019r. BĘDĄ PRZYJMOWANE W BIURZE ZAWODÓW PRZY NIEZAPEŁNIONEJ LIŚCIE UCZESTNIKÓW.

2) ZA KOMPLETNE ZGŁOSZENIE UWAŻA SIĘ WYPEŁNIENIE FORMULARZA, AKCEPTACJĘ REGULAMINU I DOKONANIE OPŁATY STARTOWEJ. W CELU UŁATWIENIA WERYFIKACJI DOTYCZĄCEJ OPŁATY STARTOWEJ NALEŻY W TYTULE PRZELEWU PODAĆ: NAZWISKO I IMIĘ ZAWODNIKA ORAZ NAZWĘ BIEGU. 

3) OPŁATA STARTOWA

- OD 01.01.2019r.DO 28.02.2019r. - 25zł,
- OD 01.03.2019r. DO 30.04.2019r. - 50zł,
- OD 01.06.2019r. DO 21.06.2019r. - 60zł,
- OPŁATA DOKONANA W BIURZE W DNIU 19.06.2019 lub 21.06.2019r. - 70zł.
-ZWOLNIENI Z OPŁAT ZAWODNICY OD 15 DO 18 ROKU ŻYCIA I POWYŻEJ 70 LAT ORAZ BIEGACZE Z MIAST PARTNERSKICH.
-ZGŁOSZENIA, DODATKOWEJ STAWKI DOTYCZĄCEJ DODATKOWEGO DYSTANSU: ĆWIERĆPÓŁMARATON 30 ZŁOTYCH, OPŁATA STAŁA PRZEZ CAŁY OKRES ZGŁOSZEŃ.

4) OPŁATA RAZ UISZCZONA NIE PODLEGA ZWROTOWI.

5) ZA TERMIN WPŁATY PRZYJMUJE SIĘ DATĘ WPŁYWU ŚRODKÓW NA KONTO ORGANIZATORA.

6) ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA ZAGINIĘCIE ZGŁOSZENIA.

IX. NAGRODY

1) WSZYSCY ZAWODNICY, KTÓRZY UKOŃCZĄ BIEG OTRZYMUJĄ NAPÓJ IZOTONICZNY, WODĘ ORAZ POSIŁEK REGENERACYJNY.

2) ZDOBYWCY MIEJSC 1 – 5 W KLASYFIKACJI GENERALNEJ KOBIET I MĘŻCZYZN OTRZYMUJĄ PUCHARY I NAGRODY PIENIĘŻNE

1. MIEJSCE 2000ZŁ
2. MIEJSCE 1500ZŁ
3. MIEJSCE 1000ZŁ
4. i 5. MIEJSCE 500ZŁ

3) NAGRODA ŁĄCZNA ZA POBICIE REKORDU TRASY JEST TO 5.000ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIECY ZŁOTYCH)
KOBIETY – 0.1:14:17
MĘŻCZYŹNI – 01:04:57

4) KLASYFIKACJA KRAJOWA W KTÓREJ TRZY PANIE I TRZEJ PANOWIE Z POLSKI OTRZYMAJĄ OD SPONSORÓW NAGRODĘ PULĄ 6.000ZŁ(SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
5) W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET I MĘŻCZYZN ZDOBYWCY MIEJSC 1 – 3 OTRZYMAJĄ PUCHARY I NAGRODY.

6) ZDOBYWCY MIEJSC 1 – 3 W KLASYFIKACJI NAJSZYBSZY PIOTRKOWIANIN I NAJSZYBSZA PIOTRKOWIANKA OTRZYMUJĄ PAMIĄTKOWE PUCHARY.
NAGRODY PIENIĘŻNE:
1. MIEJSCE 1000ZŁ
2. MIEJSCE 800ZŁ
3. MIEJSCE 600ZŁ

7) W KLASYFIKACJI PIOTRKOWSKIEGO KLUBU BIEGACZA ENDORFINA – NAJSZYBSZY I NAJSZYBSZA ZAWODNICZKA Z KLUBU OTRZYMAJĄ PAMIĄTKOWE PUCHARY.

8) NAGRODY PIENIĘŻNE ZDOBYTE PODCZAS BIEGU BĘDĄ PRZEKAZYWANE WYŁĄCZNIE PRZELEWEM NA WSKAZANE KONTO BANKOWE ZAWODNIKA. W TERMINIE 7 DNI OD DATY BIEGU.

9) ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UFUNDOWANIA DODATKOWYCH NAGRÓD W WYBRANYCH PRZEZ SIEBIE KLASYFIKACJACH.

10) PROTESTY I ZASTRZEŻENIA MOŻNA ZGŁASZAĆ DO 00.30 W DNIU 22 CZERWCA 2019r. PO TYM TERMINIE WSZYSTKIE PROTESTY I ZASTRZEŻENIA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

11) NAGRODY ZOSTANĄ WRĘCZONE ZWYCIEZCOM KLASYFIKACJI GENERALNEJ I WE WSZYSTKICH KATEGORIACH OD GODZINY 23.00 W RYNKU TRYBUNALSKIM (SCENA).

12) DLA ZWYCIĘZCÓW W DYSTANSIE ĆWIERĆPÓŁMARATONU USTALA SIĘ PUCHARY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ W KATEGORIACH:
a)KOBIET MIEJSCA 1. - 5.
b)MĘŻCZYZN MIEJSCA 1. - 5.

X. BEZBIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

1) UCZESTNICY BIEGU ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZACHOWANIA SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI NA CAŁEJ TRASIE.

2) ZAWODNICY ZOBOWIĄNI SĄ STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ POLICJI, STRAŻY MIEJSKIEJ I SŁUŻB PORZĄDKOWYCH.

3) BIEG ODBĘDZIE SIĘ PRZY OGRANICZONYM RUCHU KOŁOWYM.

4) ORGANIZATOR NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO, OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH NUMERÓW STARTOWYCH.

5) ORGANIZATOR NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STAN ZDROWIA OSÓB STARTUJĄCYCH. ZAWODNICY STARTUJĄ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

6) WSZYSCY UCZESTNICY BIEGU UBEZPIECZENI SĄ OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW).

7) ZOBOWIĄZUJE SIĘ UCZESTNIKÓW DO WYKORZYSTYWANIA W TRAKCIE BIEGU ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) ORGANIZATOR ZAPEWNIA OPIEKĘ MEDYCZNĄ W BIURZE ZAWODÓW ORAZ NA TRASIE BIEGU.

2) BIEG ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE.

3) DECYZJA LEKARZA DOTYCZĄCA KONTYNUOWANIA BIEGU PODCZAS IMPREZY JEST OSTATECZNA I NIEODWOŁALNA.

4) PODCZAS BIEGU WSZYSCY ZAWODNICY MUSZĄ MIEĆ NUMERY STARTOWE PRZYMOCOWANE DO PRZEDNIEJ CZĘŚCI KOSZULEK STARTOWYCH. ZABRANIA SIĘ ZASŁANIAĆ NUMER STARTOWY POD KARĄ DYSKWALIFIKACJI.

5) ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA BIEGU LUB JEGO PRZERWANIA BEZ PODANIA POWODU.
6) WIĄŻĄCA I OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE ORGANIZATOROWI.

7) ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA W BIEGU ZABRONIONY JEST UDZIAŁ PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA ROWERACH, WROTKACH, ROLKACH, DESKOROLKACH ITP. ZABRANIA SIĘ Z KORZYSTANIA Z KIJKÓW NORDIC WALKING.

8) PRZEBYWANIE NA TRASIE BIEGU BEZ WAŻNEGO NUMERU STARTOWEGO JEST ZABRONIONE.

9) ZAWODNICY SKRACAJĄCY TRASĘ BIEGU ZOSTANĄ ZDYSKWALIFIKOWANI.

10) KAŻDY ZAWODNIK BIORĄCY UDZIAŁ W BIEGU WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH WYŁĄCZNIE DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEGU PRZEZ ORGANIZATORA ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DN 29.08.1997r. (TJ. DZ.U. 2014 POZ. 1182 Z PÓZŃ. ZM); ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST OSiR W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

11) KAŻDY UCZESTNIK BIORĄCY UDZIAŁ W BIEGU JEST ŚWIADOMY, ŻE W TRAKCIE BIEGU MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZONE NAGRANIA FILMOWE ZDJĘCIA, WYWIADY Z UCZESTNIKAMI BIEGU I WYRAŻA ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWEGO WIZERUNKU W RELACJACH Z BIEGU, ZAMIESZCZONYCH NA STRONACH POWIĄZANYCH Z ORGANIZATOREM, W MEDIACH I MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH ORGANIZATORA.

12) ORGNIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI WYNIKAJĄCE Z WINY UCZESTNIKÓW.

13) W SPRAWACH NIEUJĘTYCH REGULAMINEM ROZSTRZYGA ORGANIZATOR.